CB-GV tham gia vệ sinh trường trong lúc học sinh được nghỉ do dịch bệnh covid-19

IMG_1695 IMG_1693 IMG_1652 IMG_1692 IMG_0606