TỔ CHỨC HỘI THI “VỞ SẠCH – CHỮ ĐẸP” NĂM 2016 – 2017

IMG_4679

IMG_4680

IMG_4681

IMG_4682

IMG_4683

IMG_4684

IMG_4685

IMG_4691

IMG_4692