Giới thiệu về nhà trường

SƠ LƯỢC TRƯỜNG TH TÂN THÀNH 1

- Trường Tiểu học Tân Thành 1 là 01 trong 02 trường tiểu học thuộc xã Tân Thành, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang; địa bàn trường 3 ấp gồm: Tân Tiến, Tân Phú và Tân Lộc. Trường có 02 điểm: 01 điểm tại ấp Tân Tiến và 01 điểm tại ấp Tân Lộc với tổng diện tích 4440,97m²/792 học sinh (năm học 2015 – 2016).

- Trường được thành lập từ tháng 7 năm 2002 theo quyết định số 952/2002/QĐ.CT ngày 22 tháng 7 năm 2002 của Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp về việc thành lập Trường Tiểu học Tân Thành 1.

- Được sự quan tâm của các cấp UBND tỉnh Kiên Giang, UBND huyện Tân Hiệp, PGD&ĐT Tân Hiệp và chính quyền địa phương, cùng nhân dân, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường được 22 phòng, trong đó có 18 phòng học, 01 phòng Ban Giám Hiệu được chia đôi làm phòng làm việc của HT và PHT, 02 phòng GV, 01 phòng thư viện và 01 phòng thiết bị. Nhìn chung cơ sở vật chất tương đối đáp ứng nhu cầu huy động HS đến trường. Hoạt động dạy và học và đã từng bước đi vào ổn định và có nề nếp. Quy mô cũng như chất lượng dạy và học cũng ngày một nâng cao hơn.

- Nguồn tài chính để trường hoạt động chủ yếu từ ngân sách nhà nước được phân bổ hàng năm, ngoài ra trường còn huy động nguồn lực từ xã hội hóa giáo dục để tu sửa cơ sở vật chất như láng xi măng sân trường, sửa chữa nhà vệ sinh cho HS,… Nhà trường luôn thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với nhà giáo và người học theo quy định hiện hành.

- Năm học 2018 – 2019 Trường Tiểu học Tân Thành 1 thêm một điểm mới với 12 phòng.