GV trong trường thực hiện vệ sinh khử trùng lớp học.

IMG_1625 IMG_1621 IMG_1620 IMG_1616 IMG_1615