Hình ảnh hoạt động trong hội khỏe Phù Đổng

Những hình ảnh hoạt động hội khỏe Phù Đổng trong năm học 2016-2017

DSC00249

DSC00251

DSC00252

DSC00253

DSC00254

DSC00255

DSC00258

DSC00259