Họp HĐSP khẩn về việc vệ sinh khử trùng để phòng dịch bệnh covid-19

sáng ngày 5/02/2020 Hiệu trưởng nhà trường đã triệu tập cán bộ giáo viên của trường để họp HĐSP đột xuất  triển khai các biện pháp vệ sinh khử trùng trong trường học nhằm ngăn ngừa dịch bệnh covid-19.

IMG_1614