Thành tích CBGVNV

- Đạt 01 giải B cuộc thi Elearning năm 2016 – 2017.

– Đạt 06 giải C cuộc thi Elearning năm 2016 – 2017.

– Đạt 02 giáo viên tham gia cuộc thi “Giáo viên chủ nhiệm giỏi” vòng huyện năm học 2016 – 2017.