Thành tích học sinh

Đạt 01 giải ba hội thi “Vở sạch – chữ đẹp” vòng huyện.