THÔNG BÁO LỊCH THI

- Sáng ngày 06/5/2019 kiểm tra môn Tiếng Việt (khối 1 và khối lớp 4, 5). Buổi chiều ngày 06/5/2019 thi môn Tiếng Việt (khối 2, 3).

– Sáng ngày 07/5/2019 kiểm tra môn Toán (khối lớp1 và lớp 4, 5). Buổi chiều ngày 07/5/2019 thi môn Toán (khối 2, 3).

– Ngày 08/5/2019 Chấm bài, hoàn thành hồ sơ sổ sách, nộp báo cáo.