Tổ khối 1 tổ chức thao giảng tiết dạy mẫu

20210317_140841 20210317_140903 IMG_20210525_163334 z2514626345907_5b2403bedf44671abce2102cbc4c77d0 z2514626350001_c442de79cae3f0b1bdb15a712a8ec6fb z2514626354893_fa31985425aed4d66372ce3548a10a50 z2514626359827_5fec448df87f54f00746e7fc2dc3d181 z2514626362362_d9ea090a6610dd867c88bf6edbc9371b z2514626389832_e7665db24506f8c85d1efaaa802602ef