kế hoạch hoạt động năm khối 1

Ngày đăng: Lượt xem:

TRƯỜNG TH TÂN THÀNH I CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN KHỐI 1 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       Tân Thành, ngày 15  tháng 9 năm 2020
   

KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN KHỐI 1

NĂM HỌC 2020 – 2021

 

Căn cứ kế hoạch số 11/KH-THTTh1, ngày 10/09/2020 của trường TH Tân Thành 1 về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021;

Căn cứ vào kế hoạch của Bộ phận chuyên môn năm học 2020-2021 của Trường TH Tân Thành 1 và tình hình thực tế của Bộ phận khối 1.

Bộ phận Khối 1 trường tiểu học Tân Thành 1 xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2020 -2021 như sau:

 1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
 2. Tình hình đội ngũ giáo viên và số lượng học sinh:
 3. Số lớp, số học sinh trong tổ:

-Tổng số lớp là: 5 lớp ( 4 lớp điểm Tân Tiến,1 lớp ở điểm Tân Lộc)

Lớp Số HS Nữ HS KT(hòa nhập) Tuyển mới Lưu ban Ghi chú
1A1 23 11 1 20 3
1A2 29 15 26 3
1A3 29 12 26 3
1A4 29 12 27 2
1A5 15 8 14 1

Tổng số học sinh của tổ khối đầu năm học có 125  học sinh.

 1. Đội ngũ giáo viên:

Tổ khối 1 gồm có 5 lớp và 11 giáo viên cùng tham gia công tác giáo dục. Trong đó có 5 giáo viên chủ nhiệm và 6 giáo viên dạy bộ môn. Tất cả giáo viên trong tổ khối luôn thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm học mà Ban giám hiệu nhà trường đã phân công.

STT Họ và tên giáo viên Năm sinh TĐCM Nhiệm vụ được giao Phụ ghi
 1 Lê Thị Thanh Duyên 30/6/1985 CNGDTH  Chủ nhiệm lớp 1A1
 2 Đàm Thị Bích 12/1/1980 CNGDTH  Chủ nhiệm lớp 1A2
 3 Đoàn Thị Mộng Thùy 1/9/1986 CNGDTH  Chủ nhiệm lớp 1A3
 4 Nguyễn Hồng Ngân 2/1/1979 CNGDTH  Chủ nhiệm lớp 1A4
5 Bùi Thị Kim Loan 13/07/1983 CNGDTH Chủ nhiệm lớp 1A5
6 Đào Thị Thắm 8/2/1973 CNGDTH Phụ trách môn TN&XH
7 Từ Văn Phương 28/8/1968 CNGDTH Phụ trách môn Mĩ thuật
8 Đỗ Vi Uyên 8/3/1986 CĐSP TC Phụ trách môn Thể dục
9 Ng. Hoàng Minh Thư 30/7/1984 CNGDTH Phụ trách môn Âm nhạc
10 Bùi Thị Mộng Tuyền 1/1/1974 CĐSP TH Phụ trách môn Đạo đức
11 Cao Văn Phong 22/5/1966 CNGDTH Phụ trách tiết L.Toán
 1. Những thuận lợi khó khăn
 2. Thuận lợi:

– Được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường. Đội ngũ giáo viên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy.

– Đa số học sinh chăm ngoan, nhà gần trường nên các em luôn có tinh thần học tập tốt, tham gia tốt các hoạt động của nhà trường.

– Phụ huynh học sinh luôn quan tân, sách vở, đồ dùng học tập của các em tương đối đầy đủ.

– Được tham dự các tập huấn Chương trình GDPT 2018 và tấp huấn sách giáo khoa các môn:  Toán – TV – TNXH – Đạo Đức (sách Kết nối tri thức) và môn HĐTN (sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục).

 1. Khó khăn:

– Lớp Một là lớp đầu cấp các em phải chuyển từ hoạt động vui chơi sang hoạt động học tập. Sự nhận thức của các em không đồng đều, nhiều em hiếu động chưa có ý thức học tập.

– Cơ sở vật chất chưa được đầu tư đúng mức.  Đồ dùng dạy học phục vụ cho việc dạy và học còn hạn chế.

– Trình độ tin học và năng lực ngoại ngữ của đội ngũ GV còn hạn chế;

– Một số phụ huynh quan tâm chưa đúng mực hay quá nuông chiều con, cho nên chất lượng học sinh học chậm của khối tương đối cao ở đầu năm.

Điều trên đã ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng dạy và học của thầy và trò

trong năm học

 1. KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
 2. Nhiệm vụ chung

 Năm học 2020-2021 là năm học đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông  2018. Vì vậy nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển, phẩm chất, năng lực của học sinh thông qua các hình thức tổ chức dạy học: Dạy trên lớp, dạy học theo chuyên đề, dạy học trải nghiệm trong, ngoài nhà trường.

Tăng cường, mở rộng theo hướng phân hóa các hoạt động dạy và giáo dục, sử dụng phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực. Đặc biệt là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật.

Tăng cường bồi dưỡng thường xuyên, đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học để nâng cao tay nghề đội ngũ.

Mỗi giáo viên trong tổ khối 1 luôn đề cao trách nhiệm trong công tác. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Tổ chức dạy học theo Hướng dẫn của cấp trên, nhà trường về chương trình giáo dục phổ thông 2018. Và việc sử dung sách giáo các môn: Toán – TV – TNXH – Đạo Đức  của bộ sách “ Kết nối tri thức với cuộc sống” và môn HĐTN (sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục) phù hợp đặc điểm tâm lí của học sinh lớp 1.  Tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống, trải nghiệm sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy học theo chương trình mới Quan tâm giáo dục trẻ em hòa nhập, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh dân tộc. Thực hiện tốt việc đánh giá xếp loại học sinh theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT  ngày 04/9/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học. Nâng cao sinh hoạt đổi mới sinh hoạt chuyên môn, các chuyên đề theo định hướng Bài học minh họa  trong tổ khối.

 1. Thực hiện chương trình

– Thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông được ban hành theo  Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 18/ 8/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

– Tựu trường ngày 01/9/2020 và thực học 07/9/2020

– Học kì I bắt đầu từ ngày 07/09/2020 đến ngày 16/01/2021.

– Học kì II bắt đầu từ ngày 18/01/2021 đến ngày 22/05/2021.

 1. Tổ chức các hoạt động

Giáo viên lên lớp phải có thiết kế bài dạy. Thực hiện chương trình các môn học một cách linh hoạt đảm bảo các yêu cầu cần đạt về năng lực phẩm chất. Tăng cường việc dạy học tích hợp giáo dục kỹ năng sống; giáo dục bảo vệ môi trường;  An toàn giao thông; phòng chống tai nạn thương tích; ….trong các môn học và hoạt động giáo trải nghiệm.

Tự học nâng cao trình độ chuyên môn thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn. Có ý thức thực hiện đúng qui định về việc sinh hoạt tổ chuyên môn, đảm bảo chất lượng.

Tổ chức dạy học theo hướng hoạt động, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.

Mỗi giáo viên có kế hoạch tuần (lịch báo giảng). Có kế hoạch dự giờ đồng nghiệp 2t/tháng cụ thể lớp… tiết…?

Học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành nội dung học tập tại lớp, không giao bài tập về nhà cho học sinh. Dạy học các môn học bắt buộc, các môn học tự chọn. Không  tổ chức dạy thêm cho học sinh.

Giáo viên chủ nhiệm chủ động trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp đối tượng học sinh.

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định, bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời và đầy đủ.

 1. Tổ chức bồi dưỡng, phụ đạo học sinh

Trong quá trình giảng dạy, giáo viên cần có biện pháp kịp thời giúp đỡ những học sinh chưa hoàn thành bài học ở từng môn học, không bỏ mặc học sinh.

-Ngay từ đầu năm học giáo viên cần phát hiện học sinh có năng khiếu viết chữ đẹp, có kế hoạch bồi dưỡng, rèn luyện ngay từ đầu vào các khoản thời gian trái buổi. Theo dõi sự tiến bộ của học sinh theo từng tuần, từng tháng. GVCN phối hợp GVBM phát hiện và bồi dưỡng những HS có năng khiếu văn, thể, mỹ để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, phát huy năng khiếu cho từng HS.

 1. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề:

– Thao giảng, hội giảng: 4 tiết /năm.

– Chuyên đề: 2 chuyên đề /năm.

– Mỗi giáo viên dự giờ: 2 tiết/tháng

 1. Nhiệm vụ cụ thể
 2. Giảng dạy của giáo viên:

Thực hiện đúng theo các văn bản chỉ đạo của nhà trường, lên kế hoạch và giảng dạy đúng theo chương trình mới. Tiếp tục tổ chức có hiệu quả việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo các văn bản hướng dẫn của Bộ và Sở GDĐT.

Tập trung tiếp cận, học tập, để nắm rõ chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa để có những kế hoạch dạy học đúng chương trình, phù hợp với đối tượng học sinh.

Luôn đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, đầy đủ hồ sơ, sổ sách đúng theo quy định.

Giáo viên trong tổ luôn tham gia các phong trào của nhà trường phát động. Tích cực học tập bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân theo từng Mô đun đã lựa chọn.

 1. Học tập của học sinh:

Học tập và thực hiện làm theo 5 điều Bác Hồ dạy; Phát triển 5 phẩm chất chủ yếu (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm), 10 năng lực cốt lõi (3 năng lực chung: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo; 7 năng lực đặc thù: ngôn ngữ, tính toán, khoa học, công nghệ, tin học, thẩm mĩ và thể chất) theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới.

Xây dựng cho học sinh nề nếp học tập. Hướng dẫn HS học theo nhóm nâng cao tính tự học, hợp tác, giúp đỡ các thành viên trong nhóm cùng tiến bộ. Giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản cho học sinh.

 1. Tham gia các hội thi

– Thi đua dạy tốt học tốt.

– Hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Ban giám hiệu nhà trường phân công.

– 100% giáo viên đăng ký đạt lao động tiên tiến. 100% giáo viên trong tổ đăng ký chiến sĩ thi đua cơ sở.

– 100% giáo viên tham dự giáo viên dạy giỏi cấp trường.

– 100% giáo viên tham gia tốt các phong trào khác.

– 100% giáo viên tham gia ký cam kết không đánh, xúc phạm học sinh, không dạy thêm.

– 80% giáo viên chủ nhiệm lớp trong khối đăng kí tham gia thi GVCN giỏi.

- 100% giáo viên thực hiện chương trình bồi dưỡng theo kế hoạch bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, đã phân công, tổ chức đánh giá BDTX năm học 2020 -2021 theo từng Mô đun đã đăng ký.

– 100% các lớp đăng kí đạt lớp học Xanh – Sạch – Đẹp và thường xuyên củng cố xanh hóa lớp học

 1. Một số chỉ tiêu phấn đấu

– 100% đảm bảo thực hiện đúng chương trình giảng dạy

– 100% giáo viên thực hiện giảng dạy theo hướng đổi mới phương pháp, chương trình giáo dục tổng thể 2018.

– 100% giáo viên thực hiện tốt qui chế chuyên môn, đầy đủ sổ sách quy định.

Thực hiện nghiêm túc về thời gian, có tác phong sư phạm mẫu mực cho học sinh noi theo.

– 100% học sinh thực hiện tốt nội quy, quy chế của nhà trường đề ra.

– Hạn chế học sinh lưu ban, duy trì sĩ số học sinh, không có học sinh bỏ học HS lên lớp thẳng: 98% trở lên.

– Về kiến thức: 98% trở lên HS hoàn thành chương trình lớp học.

- Về Năng lực, phẩm chất: 100% học sinh đạt.

– Phấn đấu:

+ 60 % Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường.

+ 30 % giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện

+60% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường

+ GV đạt Lao động Tiên Tiến đạt tỉ lệ 80%

III. Giải pháp trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ

– Ngay từ đầu năm học rà GVCN soát lại một cách cụ thể các loại đối tượng học sinh. Từ đó đề ra biện pháp giảng dạy phù hợp để nâng cao chất lượng.

– Tổ chức tốt các buổi sinh hoạt chuyên môn dưới sự chỉ đạo của Bộ phận chuyên môn.

– Thực hiện tốt công tác kiểm tra theo quy định: Thường xuyên và định kỳ ở tất cả các mặt, chú trọng giờ dạy và nghiên cứu bài dạy.

– Mỗi giáo viên đứng lớp phải nghiên cứu kỹ chương trình. Căn cứ vào chương trình, mục tiêu bài dạy với từng hoạt động cụ thể.

– Giáo viên phải thường xuyên kiểm tra giúp đỡ học sinh.

– Tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

– Tăng cường dự giờ thăm lớp, để nắm bắt tình hình, tư vấn cho GV trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

– Khuyến khích học sinh sưu tầm và tự làm đồ dùng học tập; chủ động hợp tác, giúp đỡ bạn trong học tập.

 1. Quy định số tiết dạy học

– Đối với lớp 1:

STT MÔN HỌC KHỐI LỚP 1
HỌC KÌ I HỌC KÌ II CẢ NĂM
1 Tiếng Việt 216 204 420
2 Tăng cường Tiếng Việt 36 34 70
3 Toán 54 51 105
4 Tăng cường Toán 36 34 70
5 Đạo đức 18 17 35
6 Tự nhiên và Xã hội 36 34 70
7 GD thể chất 36 34 70
8 Âm nhạc 18 17 35
9 Mĩ thuật 18 17 35
10 Hoạt động trải nghiệm 54 51 105
Tổng số tiết 522 493 1015
Tổng số tiết/tuần 1015 tiết/35 tuần = 29 tiết/tuần
Số buổi dạy 8 buổi
 1. Khung thời gian hoạt động trong ngày:

 

Thời gian Hoạt động
7h00 – 7h15 15 phút Sinh hoạt đầu giờ với GV
7h15 – 7h55 40 phút Tiết 1
7h55 – 8h35 40 phút Tiết 2
8h35 – 9h15 40 phút Tiết 3
9h15 – 9h35 20 phút Nghỉ giải lao
9h35 – 10h15 40 phút Tiết 4
10h15 Nghỉ trưa, về nhà
14h-14h40 40 phút Tiết 5
14h40-15h20 40 phút Tiết 6
15h20-15h40 20 phút Nghỉ giải lao
15h40-16h20 40 phút Tiết 7
Mỗi tiết dạy 35 phút, 5 phút giải lao tại chỗ.

 

 1. . KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TRONG NĂM HỌC
Tháng Nội dung công việc Người thực hiện
09/2020

 

* Thực hiện chương trình tuần 1 đến tuần 4- Ổn định nề nếp. Báo cáo sĩ số HS

– Hướng dẫn học sinh thực hiện các quy định của nhà trường. Nội quy lớp học.

– Lập PPCT và lịch báo giảng

– Kiểm tra sách vở và ĐDHT của HS.

– Khai giảng năm học mới.

– Thao giảng, dự giờ thăm lớp, góp ý để hoàn thiện phương pháp dạy học theo chương trình tổng thể 2018 và SGK mới.

– Xây dựng các kế hoạch chuyên môn của tổ và của cá nhân.

– Giáo dục HĐTN cho HS

– Họp PHHS đầu năm

– Thực hiện tốt những kế hoạch phát sinh trong tháng mà nhà trường đề ra.

- GV và HS- GV

– GV

 

– TT, khối

– GV

– GV và HS

 

– BGH+KT+GV

 

– GV trong tổ

 

– GV

– GV và PH

– GV trong tổ

 

 

 

 

10/2020

 

* Thực hiện chương trình tuần 5 đến tuần 8- Duy trì nề nếp, công tác chủ nhiệm lớp.

– GVCN có kế hoạch phụ đạo HS yếu.

– Kiểm tra hồ sơ giáo viên.

– Dự giờ thăm lớp, góp ý để hoàn thiện phương pháp dạy học theo chương trình tổng thể 2018 và SGK mới.

– Giáo dục HĐTN cho HS

– Dạy chuyên đề, thống nhất phương pháp mới.

– Đăng kí dự thi giáo viên giỏi vòng trường

– Kiểm tra HSSS giáo viên

– Thực hiện tốt những kế hoạch phát sinh trong tháng mà nhà trường đề ra.

- GV, HS 

– GV

– KT

– BGH+KT+GV

 

– GV, HS

– TT khối

– GV

– PHT, KT

– GV và HS

 

 

11/2020

 

* Thực hiện chương trình tuần 9 đến tuần 12- GV tích cực phụ đạo HS chưa đạt.

– Thi GVG vòng trường

– Tham gia phong trào giữ vở sạch, viết chữ đẹp.

– Dự giờ thăm lớp, góp ý để hoàn thiện phương pháp dạy học theo chương trình tổng thể 2018 và SGK mới.

– Dạy chuyên đề, thống nhất phương pháp.

– Giáo dục HĐTN cho HS

– Thực hiện tốt những kế hoạch phát sinh trong tháng mà nhà trường đề ra.

- GV, HS 

– BGK, GV

– GV, HS

 

– BGH+KT+GV

 

– TT khối

– GV, HS

 

– GV, HS

 

 

12/2020

 

* Thực hiện chương trình tuần 13 đến tuần 17- Thi viết chữ đẹp cấp trường.

– Rèn chữ đẹp cho học sinh

– GV nộp đề kiểm tra, cuối kỳ I

– Giáo viên kèm, phụ đạo HS chưa đạt.

– Dự giờ thăm lớp, góp ý để hoàn thiện phương pháp dạy học theo chương trình tổng thể 2018 và SGK mới.

– Dạy chuyên đề, thống nhất phương pháp.

– Giáo dục HĐTN cho HS

– Kiểm tra hồ sơ giáo viên.

– Thi Viết chữ đẹp vòng trường

– Thực hiện tốt những kế hoạch phát sinh trong tháng mà nhà trường đề ra.

- GV, HS- BTC, GV, HS

– GV, HS

– GV

– GV

– BGH+KT+GV

 

– TT khối

– TT khối

– PHT, KT

 

– BTC, HS

 

– GV, HS

 

 

01/2021

 

* Thực hiện chương trình tuần 18 đến tuần 21- Rèn chữ đẹp cho HS

– Phụ đạo HS chưa đạt

– Dự giờ thăm lớp, góp ý để hoàn thiện phương pháp dạy học theo chương trình tổng thể 2018 và SGK mới.

– Giáo dục HĐTN cho HS

– Ôn tập và KT cuối kỳ 1

– Kiểm tra hồ sơ GV.

– Xét thi đua học kỳ I.

– Thực hiện tốt những kế hoạch phát sinh trong tháng mà nhà trường đề ra.

- GV, HS- GV, HS

– GV, HS

– BGH+KT+GV

 

– GV, HS

 

– GV, HS

 

– BGH+KT+GV

 

– GV, HS

 

 

 

02/2021

 

* Thực hiện chương trình tuần 22 đến tuần 24- Lập danh sách HS chưa đạt sau kiểm tra cuối kỳ 1

Nghỉ Tết Nguyên Đán

– Ổn định sĩ số và nề nếp lớp sau Tết

– Dự giờ thăm lớp, góp ý để hoàn thiện phương pháp dạy học theo chương trình tổng thể 2018 và SGK mới.

– Dạy chuyên đề, thống nhất phương pháp.

– Giáo dục HĐTN cho HS

– Thực hiện tốt những kế hoạch phát sinh trong tháng mà nhà trường đề ra.

- GV, HS- GV

 

- Toàn trường 

– GV, HS

 

– GV, HS

 

– TT khối

– GV, HS

 

– GV, HS

 

03/2021

 

* Thực hiện chương trình tuần 25 đến tuần 28- Tiếp tục rèn chữ đẹp và rèn giải toán trên mạng internet cho HS.

– Thường xuyên kèm học sinh chưa đạt

– Dự giờ thăm lớp, góp ý để hoàn thiện phương pháp dạy học theo chương trình tổng thể 2018 và SGK mới.

– Dạy chuyên đề, thống nhất phương pháp.

– Giáo dục HĐTN cho HS

– Thực hiện tốt những kế hoạch phát sinh trong tháng mà nhà trường đề ra.

- GV, HS- GV, HS

– GV, HS

– GV

– BGH+KT+GV

– GV, HS

 

– TT khối

– GV, HS

 

– GV, HS

 

 

04/2021

 

* Thực hiện chương trình tuần 29 đến tuần 32- Rèn chữ đẹp cho HS dự thi (nếu có)

– Tích cực phụ đạo HS yếu

– BGH Kiểm tra GV theo QĐ 14

– Dự giờ thăm lớp, góp ý để hoàn thiện phương pháp dạy học theo chương trình tổng thể 2018 và SGK mới.

– Kiểm ttra hồ sơ GV

– Nộp đề KT cuối kỳ II

– Thực hiện tốt những kế hoạch phát sinh trong tháng mà nhà trường đề ra.

- GV, HS- GV, HS

– GV, HS

– GV, HS

– BGH+KT+GV

 

 

– KT

– GV

– GV, HS

 

 

05/2021

 

* Thực hiện chương trình tuần 33 đến tuần 35- Tiếp tục kèm cặp HS chưa đạt

– Thi cuối kì II, tổng hợp báo cáo.

– Lập danh sách HS khen thưởng, HS lên lớp, HS rèn luyện trong hè

– Kiểm tra hồ sơ học BDTX

– Duyệt học bạ; Kiểm tra HSSS cuối năm

– Bình xét thi đua cuối năm, Đánh giá chuẩn GV, chuẩn PHT, chuẩn HT

– Tổng kết năm học.

- GV, HS- GV, HS

– GV

– GV

 

– KT

– BGH

 

– Toàn trường

– Toàn trường

Trên đây là Kế hoạch giáo dục thực hiện chương trình khối  lớp 1 của Trường Tiểu học Tân Thành 1.

DUYỆT CỦA BGH                                    NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Khối trưởng

 

 

 

 

                                                                    Lê Thị Thanh Duyên