kế hoạch năm học khối 2

Ngày đăng: Lượt xem:

TRƯỜNG TH TÂN THÀNH I CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN KHỐI 2 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       Tân Thành, ngày 21  tháng 9 năm 2020
   

KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN KHỐI 2

NĂM HỌC 2020 – 2021

 

Căn cứ vào kế hoạch của Bộ phận chuyên môn năm học 2020-2021 của Trường TH Tân Thành 1

Căn cứ tình hình thực tế của Bộ phận khối 2.

Bộ phận Khối 2 trường tiểu học Tân Thành 1 xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2020-2021 như sau:

 1. Đặc điểm tình hình
 2. Thống kê tình hình giáo viên, học sinh:

-Tổng số giáo viên trong khối là: 5 GV.

-Trình độ đào tạo : ĐHSP

-Tổng số lớp là: 5 lớp ( 4 lớp ở điểm Tân Tiến, 1 lớp ở điểm Tân Lộc)

– Số học sinh các lớp theo biên chế đầu năm là:

+ Lớp 2A1: 27/11

+ Lớp 2A2: 29/11

+ Lớp 2A3: 27/11

+ Lớp 2A4: 26/15

+ Lớp 2A5: 15/9

TS Cả khối là : 124/57

2.Thuận lợi:

– Được sự quan tâm của Hiệu Trưởng, của Bộ phận chuyên môn, của các đoàn thể trong nhà trường.

– Đội ngũ giáo viên khối 2 đều đạt trình độ chuẩn, trên chuẩn và thấy được trách nhiệm của mình nên nhiệt tình trong công việc được giao.

Từ thực trạng trên giúp cho việc dạy và học đạt kết quả tốt.

 1. Khó khăn:

– Cơ sở vật chất nhà trường còn thiếu thốn.

– Một số giáo viên còn sử dụng phương pháp truyền thống trong tiết dạy.

– Chất lượng của học sinh năm qua đạt chưa cao. Đa số là học sinh hoàn thành, nhiều học sinh đọc, viết còn chậm.

– Một số phụ huynh chưa quan tâm đến việc học của con em mình, còn phó mặc cho nhà trường.

Điều trên đã ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng dạy và học của thầy và trò trong năm học này.

 1. Nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm trong năm học
 2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; Cuộc vận động “Hai không” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 -CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.
 3. Thực hiện và nâng cao chất lượng dạy học theo mô hình trường học mới. Tăng cường kiểm tra đọc, viết học sinh theo chuẩn kiến thức, kỹ năng. Chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh.
 4. 3. Nâng cao việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

III. Nội dung hoạt động

 1. Thực hiện chương trình

– Thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông được ban hành theo Quyết định số 2084QĐ-BGD&ĐT ngày 27/7/2020 và Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021:

– Tựu trường ngày 01/9/2020 và thực học ngày 7/9/2020.

– Học kì I từ ngày 7/9/2020 đến ngày 16/1/2021, tổng cộng 19 tuần; trong đó có 18 tuần thực học, còn lại 1 tuần dành cho các hoạt động giáo dục khác.

– Học kì II từ ngày 18/01/2021 đến ngày 21/5/2021, tổng cộng 18 tuần; trong đó có 17 tuần thực học và 1 tuần nghỉ tết Nguyên đán.

– Kết thúc năm học 30/5/2021

Giáo viên lên lớp phải có đủ hồ sơ chuyên môn, thực hiện ghi chép Nhật kí giảng dạy và Nhật kí đánh giá hiệu quả để nắm bắt được từng đối tượng học sinh, điều chỉnh hợp lý từng hoạt động giảng dạy phù hợp trình độ học sinh và sự chuẩn bị của GV. Kết hợp hài hoà các hình thức và phương pháp tổ chức dạy học sao cho giờ học trên lớp nhẹ nhàng và có hiệu quả cao, tuyệt đối không dạy quá tải, giảm yêu cầu học thuộc lòng, nhớ máy móc nhiều sự kiện, số liệu, câu văn, bài văn mẫu; coi trọng thực hành vận dụng, khuyến khích khả năng sáng tạo của học sinh. Cần hướng dẫn và rèn luyện cho học sinh kỹ năng ghi vở và khả năng tự học.

Thực hiện chương trình các môn học một cách linh hoạt đảm bảo các yêu cầu cần đạt về kiến thức và kỹ năng cơ bản theo đúng “Hướng dẫn dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình”. Tăng cường việc dạy học tích hợp giáo dục kỹ năng sống; giáo dục bảo vệ môi trường; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; An toàn giao thông; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS… trong các môn học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Tự học nâng cao trình độ chuyên môn thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề, bồi dưỡng thường xuyên. Có ý thức thực hiện đúng qui định về việc sinh hoạt tổ chuyên môn, đảm bảo chất lượng. Mạnh dạn đề xuất các chuyên đề về dạy – học các môn học để rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở khối.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong hoạt động dạy học, đặc biệt là trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn đồng thời với việc nâng cao năng lực và nghiệp vụ sư phạm trong giáo dục học sinh.

Tổ chức dạy học theo hướng hoạt động, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Chủ động thực hiện dạy học phân hoá theo các nhóm đối tượng học sinh trong cùng một lớp đảm bảo phù hợp với từng đối tượng trong các tiết ôn tập.

 1. Tổ chức các hoạt động dạy học

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy định đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 22/2016-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giáo viên không nên có biểu hiện so sánh giữa các học sinh, chê trách học sinh trong bất kỳ hoàn cảnh nào, với bất kỳ động cơ nào.

Đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy học, nhằm phát huy tối đa những năng lực, phẩm chất học sinh theo mục tiêu đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông của Nghị quyết 29-NQ/TW cụ thể:

– Tiếp tục triển khai mô hình trường học mới theo các Công văn số 1317/SGDĐT-GDTH ngày 23/8/2017 và Công văn số 1634, 1550/SGDĐT-GDTH ngày 02/10/2017 của Sở GDĐT về hướng dẫn một số nội dung dạy học theo MHTHM.

– Đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy học, nhằm phát huy tối đa những năng lực, phẩm chất học sinh theo mục tiêu đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông của Nghị quyết 29-NQ?TW

Kiên quyết “nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”; Thực hiện tốt phong trào thi đua Dạy tốt – Học tốt do ngành phát động; Nâng cao chất lượng đọc, viết cho học sinh đáp ứng việc đổi mới phương pháp dạy.

Mỗi giáo viên có kế hoạch tuần (lịch báo giảng). Có kế hoạch dự giờ đồng nghiệp 2t/tháng cụ thể lớp… tiết…?

Học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành nội dung học tập tại lớp, không giao bài tập về nhà cho học sinh. Dạy học các môn học bắt buộc, các môn học tự chọn.

Tăng cường việc sử dụng đồ dùng dạy học và các công cụ trong lớp trong các

tiết học một cách thiết thực và hiệu quả (tránh lạm dụng và hình thức), hướng dẫn học sinh tích cực sử dụng bộ đồ dùng học tập đã được trang bị, không để tình trạng đồ dùng tới lớp mà học sinh không được sử dụng. Đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học, tuyển chọn các sản phẩm có chất lượng và hiệu quả tốt để phổ biến và nhân rộng trong nhà trường. Cần tạo mọi điều kiện để học sinh hoàn thành bài học tại lớp, tuyệt đối không yêu cầu học sinh làm thêm bài tập ở nhà. Không  tổ chức dạy thêm cho học sinh.

Tăng quyền chủ động cho giáo viên trong việc xây dựng, tổ chức các hoạt động giáo dục mà trọng tâm là chủ động trong thực hiện chương trình, điều chỉnh nội dung dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh.

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định, bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời và đầy đủ.

 1. Tổ chức bồi dưỡng, phụ đạo học sinh

– Trong quá trình giảng dạy, giáo viên cần có biện pháp kịp thời giúp đỡ những học sinh chưa hoàn thành bài học ở từng môn học, không bỏ mặc học sinh.

– Ngay từ đầu năm học giáo viên cần phát hiện học sinh có năng khiếu viết chữ đẹp, có kế hoạch bồi dưỡng, rèn luyện ngay từ đầu vào các khoản thời gian trái buổi. Theo dõi sự tiến bộ của học sinh theo từng tuần, từng tháng và từng kỳ. GVCN phối hợp GVBM phát hiện và bồi dưỡng những HS có năng khiếu văn, thể, mỹ để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, phát huy năng khiếu cho từng HS.

 1. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề:

– Thao giảng, hội giảng: 4 tiết /năm.

– Chuyên đề: 2 chuyên đề /năm.

– Mỗi giáo viên hàng tháng dự giờ đủ số tiết theo quy định.

Ngoài ra, mỗi giáo viên tự nguyện đăng kí một hoạt động tập trung thực hiện tốt công tác chủ nhiệm lớp, thực hiện tốt công tác phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn hoặc đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng chất lượng giáo dục, làm và sử dụng hiệu quả thiết bị, đồ dùng học tập trong các tiết dạy để đăng kí và thực hiện trong năm học..

 1. Tham gia các hội thi:

– 80% giáo viên chủ nhiệm lớp trong khối đều đăng kí tham gia thi GVCN giỏi.

– 80% giáo viên đủ điều kiện đăng kí thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, phấn đấu đạt 60% trở lên.

– Tiếp tục nâng cao tay nghề cho GV dạy giỏi cấp trường trong năm học để tiến tới dự thi GV dạy giỏi cấp huyện và cấp tỉnh.

– 100% GV trong khối phấn đấu làm và chọn sản phẩm dự thi đồ dùng dạy học tự làm cấp trường, phấn đấu có 1 sản phẩm được chọn thi cấp huyện.

– 100% các lớp đăng kí đạt lớp học Xanh – Sạch – Đẹp và thường xuyên củng cố xanh hóa lớp học.

– Tích cực bồi dưỡng học sinh và tham gia đầy đủ, có hiệu quả các hội thi do nhà trường và ngành đã phát động như Giáo dục An toàn giao thông; Phòng chống ma tuý;

Phòng chống tai nạn, thương tích…

 1. Công tác khác

Giáo dục an toàn giao thông cho học sinh thông qua chương trình nội khóa và các hoạt động ngoại khoá.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Vận động tối đa và tạo mọi cơ hội để các em có hoàn cảnh khó khăn, thiệt thòi ra lớp.

 1. Một số chỉ tiêu phấn đấu khác

– 100% GV đăng kí tạo môi trường học tập thân thiện, học sinh tích cực.

– 100% lớp học đạt Xanh-Sạch-Đẹp

– Không có học sinh bỏ học.

– Về năng lực và phẩm chất đạt Tốt 100% .

– Học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt tỉ lệ 99%.

– 80% giáo viên được xếp loại từ Khá trở lên theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018 ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

– Phấn đấu có:

+ 80% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường.

+ 60% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện

+ 60% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường. Phấn đấu có từ 1 đến 2 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện.

+  GV đạt Lao động Tiên tiến tỉ lệ trên 80%.

+ 1 GV đạt CSTĐ cơ sở.

+ 1 GV đạt bằng khen cấp tỉnh.

III. Giải pháp trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ

– Ngay từ đầu năm học rà GVCN soát lại một cách cụ thể các loại đối tượng học sinh. Nắm bắt chính xác số lượng học sinh chưa hoàn thành môn học và hoạt động giáo dục ở trong lớp. Nắm bắt học sinh chưa hoàn thành ở những mặt nào, hoàn cảnh gia đình, bản thân học sinh. Từ đó đề ra biện pháp giảng dạy phù hợp để nâng cao chất lượng.

– Tổ chức tốt các buổi sinh hoạt chuyên môn dưới sự chỉ đạo của Bộ phận chuyên môn.

– Thực hiện tốt công tác kiểm tra theo quy định: Thường xuyên và định kỳ ở tất cả các mặt, chú trọng giờ dạy và nghiên cứu bài dạy.

– Đánh giá khi kiểm tra được tiến hành nghiêm túc khách quan, vô tư để giáo viên được kiểm tra thấy được năng lực thực tế của mình. Từ đó có ý thức phấn đấu vươn lên.

– Giáo viên dạy phải nghiên cứu kỹ bài dạy kể cả nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học để đưa ra phương án tốt nhất.

– Mỗi giáo viên đứng lớp phải nghiên cứu kỹ chương trình. Căn cứ vào chương trình, mục tiêu bài dạy với từng bài cụ thể sát với hoàn cảnh và trình độ học sinh. Đảm bảo mục tiêu về kiến thức và kĩ năng. Thể hiện rõ hoạt động dạy và hoạt động học. Đảm bảo đúng đổi mới PPTC theo hướng lấy học sinh làm trung tâm dạy sát đối tượng. Thầy là người hướng dẫn giúp đỡ học sinh tự tìm ra kiến thức.

– Tổ chức hoạt động dạy học một cách hợp lý nhất. Đảm bảo mỗi tiết học phải được dạy đến mọi học sinh. Hình thức tổ chức dạy học phải linh hoạt, phong phú gây hứng thú học tập cho học sinh. Tất cả học sinh đều được thực hiện các hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, giúp học sinh tự tìm ra và lĩnh hội kiến thức, hướng dẫn học theo phương pháp tích cực.

– Giáo viên phải thường xuyên kiểm tra giúp đỡ học sinh. Nắm bắt chỗ yếu, chỗ hỏng của học sinh và có biện pháp phụ đạo phù hợp.

– Thường xuyên kiểm tra, sửa sai cho học sinh. Giáo dục học sinh có ý thức tự rèn luyện chữ viết và giữ vở sạch.

– Thường xuyên kiểm tra xây dựng góp ý kiến về việc sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên dưới nhiều hình thức.

– Tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

– Tăng cường dự giờ thăm lớp, kiểm tra đột xuất để nắm bắt tình hình, tư vấn cho GV trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

– Khuyến khích học sinh sưu tầm và tự làm đồ dùng học tập; chủ động hợp tác, giúp đỡ bạn trong học tập.

DUYỆT CỦA BGH                                    NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Khối trưởng

 

 

 

 

Nguyễn Thu Trang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TRỌNG TÂM HÀNG THÁNG

 

Thời gian Nội dung Người/ bộ phận thực hiện Ghi chú
Tháng 9/2020 - Tựu trường ngày 7/9/2020- Xây dựng quy chế chuyên môn;

– Hoàn thành việc ổn định lớp. Thực hiện chương trình tuần lễ thứ 1 từ ngày 7/9/2020

– Báo cáo đầu năm;

 

- Cả khối- KT

– GVCN

– GVCN

 

– GVCN

 
Tháng 10/2020 - Thực hiện chương trình từ tuần 4 đến tuần 6- Lập kế hoạch hoạt động chuyên môn.

– Thao giảng, dự giờ theo KH của CM

– Lập KH bồi dưỡng HS năng khiếu và phụ đạo HS chưa đạt.

– Lập kế hoạch tổ chức thi GVDG cấp trường.

– Duyệt hồ sơ sổ sách.

- Giáo viên 

– KT

 

– Cả khối

– KT, GV

 

– GVCN

 

– KT

 

 
Tháng 11/2020 - Thực hiện chương trình từ tuần 7 đến tuần 10;- Dự giờ, thăm lớp định kì;

– Bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh chưa đạt.

– Thi GVDG cấp trường;

– Báo cáo chất lượng GHKI

– Tham gia các phong trào khác chào mừng Ngày 20/11

– Duyệt hồ sơ sổ sách.

- Giáo viên 

– KT

– GVCN

 

-KT, GVCN

– KT

 
Tháng 12/2020 - Thực hiện chương trình từ tuần 11 đến tuần 14;- Phụ đạo học sinh chưa đạt;

– Tham gia Elening

– Thao giảng, dự giờ, duyệt hồ sơ sổ sách;

– Đánh giá, nhận xét tháng

– Ôn tập cuối HKI

– Lập đề thi HKI

- Giáo viên 

– Giáo viên

– Cả Khối

– cả khối

 

– KT

 

 
Tháng 01/2021 - Thực hiện chương trình từ tuần 15 đến tuần 18;- Hoàn thành hồ sơ sổ sách HKI;

– Báo cáo chất lượng, sơ kết học kì I.

– Tổ chức chuyên đề.

– Duyệt hồ sơ sổ sách.

– Bắt đầu HKII ngày 18/01/2021

- Giáo viên-

– – Khối, GV

 

– Cả khối

– Cả khối

– KT

 
Tháng 02/2021 - Thực hiện chương trình khoảng từ tuần 19 đến tuần 26;- Thao giảng, dự giờ theo quy định;

– Kiểm tra hồ sơ sổ sách;

– Nghỉ Tết Nguyên đán.

- Giáo viên 

– Cả khối

 

– KT

– Cả khối

 
Tháng 3/2021 - Thực hiện chương trình từ tuần 27 đến  tuần 30;- Thao giảng, dự giờ;

– Duyệt hồ sơ sổ sách.

- Giáo viên 

– KT

– KT

 
Tháng 4/2021 - Thực hiện chương trình từ tuần 30 đến tuần 33;- Tham gia dự thi GVDG cấp huyện (nếu có);

– Lập kế hoạch ôn tập, kiểm tra học kì II.

– Duyệt hồ sơ sổ sách.

- Giáo viên 

– GVDG

– KT

 

– KT

 
Tháng 5/2021 - Thực hiện chương trình từ tuần 34 đến tuần 35;- Tổ chức ôn tập, kiểm tra học kì II;

– Hoàn thành hồ sơ sổ sách, báo cáo cuối năm;

– Hoàn thành việc đánh giá, xếp loại, xét lên lớp.

– Tổng kết năm học.

- Giáo viên

– BPCM, KT

 

– KT

 

– Giáo viên

 

Cả Khối

 

Biện pháp thực hiện:

- Lập kế hoạch hoạt động tháng cụ thể, bổ sung cho phù hợp khi có thay đổi.

– Thường xuyên kiểm tra đôn đốc, uốn nắn việc thực hiện nội dung theo kế hoạch đề ra của giáo viên trong khối.

   DUYỆT CỦA BGH                                             NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Khối trưởng

 

 

 

 

 Nguyễn Thu Trang